Delegering av myndighet til Statens medieforvaltning til å gi konsesjon til opprettelse eller drift av anlegg for kringkasting eller videresending av kringkasting.

DatoFOR-1994-06-01-639
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1994 987
Ikrafttredelse01.06.1994
Sist endretFOR-2002-03-25-376 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-127-§2-2
Kunngjort
KorttittelDelegering til Statens medieforvaltning

Fastsatt av Kulturdepartementet, nå Kultur- og kirkedepartementet, 1. juni 1994 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 2-2. Endret 25 mars 2002 nr. 376. 

Kultur- og kirkedepartementet delegerer med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 2-2 myndigheten til å gi konsesjon til opprettelse eller drift av anlegg for kringkasting eller videresending av kringkasting til Statens medieforvaltning med virkning fra 1. juni 1994. 

0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002).