Delegering av myndighet etter lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret.

DatoFOR-1994-06-03-375
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1994 667
Ikrafttredelse03.06.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-03-15
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet, enhetsregisterloven

Fastsatt ved kgl.res. 3. juni 1994 med hjemmel i lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov om Enhetsregisteret § 30 om ikrafttreden og § 31 om overgangsbestemmelser, delegeres til Finansdepartementet.

Hvor myndighet tillegges departementet i lov om Enhetsregisteret skal dette være Finansdepartementet.