Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet til å håndheve forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 1 nr. 1, nr. 3, nr. 4 forsåvidt gjelder internasjonal trafikk, nr. 5 og 7 -9.

DatoFOR-1994-07-15-805
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1994 1350
Ikrafttredelse15.07.1994
Sist endretFOR-1999-12-10-1282 (fra 01.01.2000)
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-1, LOV-1993-06-11-101-§16-2, LOV-1993-06-11-101-§16-3, LOV-1993-06-11-101-§16-4, LOV-1993-06-11-101-§16-5
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til Luftfartstilsynet

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 15. juli 1994 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart §§ 16-1 til 16-5. Endret 10 des 1999 nr. 1282 (tittel mm). 

Samferdselsdepartementet delegerer myndighet til å håndheve forskrift av 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 1 nr. 1, nr. 3, nr. 4 forsåvidt gjelder internasjonal trafikk, nr. 5 og 7-9 til Luftfartstilsynet.

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 10 des 1999 nr. 1282 (i kraft 1 jan 2000).