Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om Statens Bankinvesteringsfond § 3 annet ledd.

DatoFOR-1994-10-28-1306
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertIkke kunngjort i Norsk Lovtidend
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2002-03-13-267
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-11-29-78-§3
Kunngjort
KorttittelDelegering etter banksikringsfondloven

Fastsatt ved kgl.res. 28. oktober 1994 med hjemmel i lov av 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond § 3 annet ledd. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. Endret 13 mars 2002 nr. 267 (bl.a tittel). 

Kongens myndighet etter lov av 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond § 3 annet ledd delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.

0Endret ved vedtak 13 mars 2002 nr. 267.