Delegering av myndighet til fylkesmannen etter alkohollovens § 5-3.

DatoFOR-1994-11-22-1057
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1994 1889
Ikrafttredelse22.11.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§5-3
Kunngjort
KorttittelDelegering etter alkohollovens § 5-3

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 22. november 1994 etter lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 5-3.
Endringer: Endret ved forskrift 10 jan 2006 nr. 62 (ansv. dep.). 

Sosial- og helsedepartementets myndighet etter lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. til å behandle søknader om utvidet skjenketid for en enkelt anledning og til å fastsette den årlige skjenkeavgiften for befalsmesser med virkning fra 1. januar 1995, er delegert til fylkesmennene.