Delegering av myndighet etter ligningsloven § 4-3 nr. 2 og § 4-4 nr. 7

DatoFOR-1994-11-28-1064
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1994 1895
Ikrafttredelse28.11.1994
Sist endretFOR-2013-09-02-1041
EndrerFOR-1991-10-24-742, FOR-1984-03-05-3450
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-3, LOV-1980-06-13-24-§4-4
Kunngjort
KorttittelDelegering etter ligningsloven

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 28. november 1994 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-3 nr. 2 og § 4-4 nr. 7.
Endringer: Endret ved vedtak 8 aug 2013 nr. 965, 2 sep 2013 nr. 1041. 

Finansdepartementet delegerer med dette til Skattedirektoratet myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-3 nr. 2 og § 4-4 nr. 7.

Vedtaket avløser delegering av myndighet etter ligningsloven § 4-3 nr. 3 og § 4-4 nr. 7 vedtatt 15. oktober 1990 og 24. oktober 1991 nr. 742, samt delegeringsvedtak 5. mars 1984 nr. 3450 angående ligningsloven § 6-16 bokstav b.

0Endret ved vedtak 8 aug 2013 nr. 965, 2 sep 2013 nr. 1041.