Delegering av myndighet til Foretaksregisteret til å begjære påtale på statens vegne etter straffeloven § 79.

DatoFOR-1994-12-01-1066
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1994 1896
Ikrafttredelse01.01.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§79
Kunngjort
KorttittelDelegering etter straffeloven § 79

Fastsatt av Nærings- og energidepartementet 1. desember 1994 med hjemmel i lov av 22. mai 1902 nr. 10 straffeloven § 79 fjerde ledd. 

Nærings- og energidepartementet har delegert til Foretaksregisteret myndighet til å begjære påtale etter lov av 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak.

Vedtaket trer i kraft 1. januar 1995.