Ikrafttredelse av lov av 23. desember 1994 nr. 75 om endringer i finanslovgivningens regler om særskilte eierbegrensninger m.v. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1994-12-23-1122
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1994 2013
Ikrafttredelse01.01.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-12-23-75
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lov 1994:75. Deleger. av myndighet

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 23. desember 1994. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Lov av 23. desember 1994 nr. 75 om endringer i finanslovgivningens regler om særskilte eierbegrensninger m.v. settes i kraft fra 1. januar 1995.

II

Kongens myndighet til å gi overgangsregler etter lov av 23. desember 1994 nr. 75 om endringer i finanslovgivningens regler om særskilte eierbegrensninger m.v. kapittel VI tredje punktum, delegeres til Finansdepartementet.