Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter tolltariffens innledende bestemmelser.

DatoFOR-1994-12-23-1124
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1994 2028
Ikrafttredelse23.12.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-06-10-5, FOR-1985-12-06-2107
Kunngjort
KorttittelDelegering til LD etter tolltariffen

Fastsatt ved kgl.res. 23. desember 1994 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

De fullmakter som Kongen er gitt i henhold til tolltariffens innledende bestemmelser §§ 5 og 6, vedrørende nedsettelse og økning av tariffmessig toll som ledd i den markedsmessige regulering av landbruksvarer, delegeres inntil videre til Landbruksdepartementet.