Delegering av myndighet til Kommunal- og arbeidsdepartementet etter lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

DatoFOR-1995-02-10-120
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1995 157
Ikrafttredelse10.02.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§74
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til KAD etter aml

Fastsatt ved kgl.res. 10. februar 1995 med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 74 nr. 2. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 74 nr. 2 delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet.