Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende.

DatoFOR-1995-02-17-127
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1995 165
Ikrafttredelse17.02.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-02-17-9-§6, LOV-1995-02-17-9-§7
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter mva-kompensasjonsloven

Fastsatt ved kgl.res. 17. februar 1995 med hjemmel i lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende § 6 og § 7. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Den myndighet som er tillagt Kongen etter lov av 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner for kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende §§ 6 og 7, delegeres til Finans- og tolldepartementet.