Delegering av myndighet til å fatte vedtak om egenerklæringer og dispensasjoner etter forskrift om overgangsbestemmelser - losplikt og losgebyrer, samt å fatte vedtak om påbudt led etter forskrift om losplikt i norske farvann.

DatoFOR-1995-04-07-359
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1995 427
Ikrafttredelse07.04.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1995-02-28-186-§2, FOR-1995-02-28-186-§5, FOR-1994-12-23-1129-§5
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter lospliktforskrift

Hjemmel: Fastsatt av Kystdirektoratet 7. april 1995 med hjemmel i forskrift av 28. februar 1995 nr. 186 om overgangsbestemmelser - losplikt og losgebyrer § 2 og § 5 og forskrift av 23. desember 1994 nr. 1129 om losplikt i norske farvann § 5 fjerde ledd. 

Kystdirektoratet bemyndiger pr. 7. april 1995 distriktskontorene ved losoldermennene til å fatte vedtak i saker om egenerklæringer og dispensasjoner etter forskrift av 28. februar 1995 nr. 186 om overgangsbestemmelser - losplikt og losgebyrer § 2, henholdsvis § 5, samt å fatte vedtak om påbudt led etter § 5 fjerde ledd i forskrift av 23. desember 1994 nr. 1129 om losplikt i norske farvann.