Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet i medhold av §§ 3 og 4 i lov om trygg bruk av fritidsfartøy.

DatoFOR-1995-04-27-381
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1995 453
Ikrafttredelse27.04.1995
Sist endretFOR-1996-12-20-1156
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-04-27-16-§3, LOV-1995-04-27-16-§4
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til NHD

Fastsatt ved Regjeringens res. 27. april 1995 med hjemmel i lov av 27. april 1995 nr. 16 om trygg bruk av fritidsfartøy § 3 og § 4. Fremmet av Utenriksdepartementet. Endret ved kgl.res. av 20. desember 1996 nr. 1156. Fremmet av Nærings- og energidepartementet. 

Nærings- og handelsdepartementet delegeres myndighet i medhold av §§ 3 og 4 i lov av 27. april 1995 nr. 16 om trygg bruk av fritidsfartøy til å fastsette forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy.

0Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1156.