Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet til å fastsette forskrift etter lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven).

DatoFOR-1995-06-02-516
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1995 683
Ikrafttredelse02.06.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-03-25-7-§5, LOV-1994-03-25-7-§10, LOV-1994-03-25-7-§11, LOV-1994-03-25-7-§14, LOV-1994-03-25-7-§15
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter naturskadeloven

Fastsatt ved kgl.res. 2. juni 1995 med hjemmel i lov av 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) § 5 siste ledd, § 10 siste ledd, § 11 andre ledd, § 14 tredje ledd og § 15 siste ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Myndighet til å fastsette forskrift etter lov av 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) delegeres til Landbruksdepartementet som også gis fullmakt til å endre og oppheve forskrift av 2. juni 1995 nr. 515.