Delegering av myndighet til Helsedepartementet etter lov om legemidler m.v.

DatoFOR-1995-06-08-521
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1995 686
Ikrafttredelse08.06.1995
Sist endretFOR-2003-08-29-1093 fra 01.09.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-132-§2, LOV-1992-12-04-132-§3, LOV-1992-12-04-132-§4, LOV-1992-12-04-132-§5, LOV-1992-12-04-132-§6, LOV-1992-12-04-132-§7, LOV-1992-12-04-132-§10, LOV-1992-12-04-132-§16, LOV-1992-12-04-132-§19, LOV-1992-12-04-132-§21§22, LOV-1992-12-04-132-§23, LOV-1992-12-04-132-§26og§27
Kunngjort
KorttittelDelegering etter legemiddelloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. juni 1995. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. Endret 29 aug 2003 nr. 1093 (bl.a. tittel).

I

Den myndighet som er tillagt Kongen til å gi forskrifter etter lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. § 2 annet og fjerde ledd, § 3, § 4 annet ledd, § 5, § 6, § 7 tredje ledd, § 10 første og annet ledd, § 16 fjerde ledd, § 19 annet ledd, § 21 annet ledd, § 22 første ledd, § 23 annet ledd, § 26 første ledd og § 27 første og annet ledd delegeres til Helsedepartementet.

0Endret ved forskrift 29 aug 2003 nr. 1093 (i kraft 1 sep 2003).

II

Delegeringen trer i kraft straks.