Delegering av myndighet til Statens Teleforvaltning etter teletorgforskriften § 29, jf § 9.

DatoFOR-1995-06-22-593
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1995 839
Ikrafttredelse22.06.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-06-23-39-§11-1, LOV-1899-04-29-§1, FOR-1987-06-05-461, FOR-1994-03-03-190
Kunngjort
KorttittelDelegering til Statens Teleforvaltning om teletorg

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 22. juni 1995 med hjemmel i lov 29. april 1899 om Eneret for Staten til Befordring af Meddelelse ved Hjælp af Telegraflinjer og lignende Anlæg § 1 nr. 1 bokstav b), jfr. kgl.res. 5. juni 1987 nr. 461 pkt 2, jfr forskrift 3. mars 1994 nr. 190 om teletorgtjenester. 

Samferdselsdepartementet delegerer herved sin myndighet etter forskrift av 3. mars 1994 nr. 190 om teletorgtjenester § 29 første ledd, til å gjøre unntak fra forskriftens § 9 første ledd om at tjenesten i kategori I skal brytes etter 30 minutter og tjenester i kategori II skal brytes etter 20 minutter for teletorgtjenester av spesiell samfunnsmessig betydning, til Statens teleforvaltning.