Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet.

DatoFOR-1995-06-23-738
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1995 1201
Ikrafttredelse23.06.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-06-23-40, LOV-1965-06-18-4
Kunngjort
KorttittelDeleg. av myndighet til Samferdselsdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 23. juni 1995. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Samferdselsdepartementet delegeres myndighet til å iverksette lov av 23. juni 1995 nr. 40 om endringer i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4, unntatt § 6 sjette ledd.