Delegering av myndighet til Kommunal- og arbeidsdepartementet etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

DatoFOR-1995-08-04-692
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1995 1101
Ikrafttredelse04.08.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§10, LOV-1929-05-24-4-§11, LOV-1929-05-24-4-§13
Kunngjort
KorttittelDelegering til KAD etter eltilsynsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 4. august 1995 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 10, § 11 og § 13. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kongens myndighet til å fastsette forskrifter gitt med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr §§ 10, 11 og 13 delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet.