Delegering av myndighet til Produkt- og elektrisitetstilsynet etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 10, § 11 og § 13.

DatoFOR-1995-08-10-4270
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 9
Ikrafttredelse23.05.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§10, LOV-1929-05-24-4-§11, LOV-1929-05-24-4-§13
Kunngjort18.07.2002
KorttittelDelegering til PE etter eltilsynsloven

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 10. august 1995 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 10, § 11 og § 13, jf. Kronprinsreg.res. av 4. august 1995 nr. 692. 

Kommunal- og arbeidsdepartementets myndighet til å fastsette forskrifter gitt med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 10, § 11 og § 13, jf. Kronprinsreg.res. av 4. august 1995 nr. 692, delegeres til Produkt- og elektrisitetstilsynet.1

1Nå Direktoratet for brann- og elsikkerhet.