Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) § 47 nr. 5.

DatoFOR-1995-09-19-798
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1995 1305
Ikrafttredelse19.09.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1952-11-21-2-§47
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til Skattedirektoratet

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 19. september 1995 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) § 47 nr. 5. 

Finansdepartementets myndighet til å gi forskrift etter skattebetalingsloven § 47 nr. 51 delegeres til Skattedirektoratet.

1Nå nr. 4 etter lovendring 21 des 2000 nr. 115.