Delegering av myndighet fra Finans- og tolldepartementet til Skattedirektoratet - fastsetting av personinntekt i særlige tilfeller.

DatoFOR-1995-09-20-821
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1995 1310
Ikrafttredelse20.09.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1911-08-18-8-§55
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til Skattedirektoratet

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 20. september 1995 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 55 siste ledd. 

Finans- og tolldepartementets myndighet til å gi forskrift etter skatteloven § 55 siste ledd delegeres til Skattedirektoratet for så vidt gjelder fastsetting av personinntekt i særlige tilfeller.