Delegering av myndighet til Statens legemiddelverk til å gi tillatelse til innførsel av legemidler til Svalbard.

DatoFOR-1995-12-07-972
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1995 1600
Ikrafttredelse07.12.1995
Sist endretFOR-2003-09-01-1111
Endrer
Gjelder forNorge og Svalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1928-06-15-3357
Kunngjort
KorttittelDelegering til Statens legemiddelverk

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 7. desember 1995 med hjemmel i forskrift av 15. juni 1928 nr. 3357 om læge- og sundhetsforholdene på Svalbard. Endret 1 sep 2003 nr. 1111 (bl.a. tittel). 

Helsedepartementet delegerer herved til Statens legemiddelverk myndighet etter § 21 første ledd i forskrift av 15. juni 1928 nr. 3357 om læge- og sundhetsforholdene på Svalbard til å gi tillatelse til innførsel av legemidler til Svalbard.

Statens legemiddelverk delegeres videre myndighet etter samme forskrifts § 22 til å gi nærmere bestemmelser om praktiserende leges tillatelse til innførsel samt Sysselmannens tillatelse til å «dispensere lægemidler».

Delegeringen trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 1 sep 2003 nr. 1111.