Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-5 nr. 5

DatoFOR-1995-12-13-1089
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1995 1764
Ikrafttredelse19.02.1996
Sist endretFOR-2013-08-08-962
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§6-5
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til Skattedirektoratet

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 13. desember 1995 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-5 nr. 5.
Endringer: Endret ved vedtak 8 aug 2013 nr. 962. 

Finansdepartementets myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-5 nr. 5 delegeres til Skattedirektoratet.

0Endret ved vedtak 8 aug 2013 nr. 962.