Delegering av myndighet til Barne- og familiedepartementet etter lov om merking av forbruksvarer m.v.

DatoFOR-1995-12-22-1036
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1995 1645
Ikrafttredelse22.12.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90
Kunngjort
KorttittelDelegering til Barne- og familiedepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 1995 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. Fremmet av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). 

Kongens myndighet etter lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. delegeres til Barne- og familiedepartementet.