Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter naturskadeloven.

DatoFOR-1996-01-12-18
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1996 42
Ikrafttredelse12.01.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-03-25-7-§2, LOV-1994-03-25-7-§18, LOV-1994-03-25-7-§20, LOV-1994-03-25-7-§21
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til Landbruksdepartem.

Fastsatt ved kgl.res. 12. januar 1996 med hjemmel i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) § 2, § 18, § 20 og § 21. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Den myndighet som er tillagt Kongen i §§ 2, 18, 20 og 21 i lov om sikring mot og erstatning for naturskader av 25. mars 1994 nr. 7 legges til Landbruksdepartementet.