Delegering av myndighet til kommunene etter forskrift om fiskeravgift.

DatoFOR-1996-01-19-1469
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 2000 1017
Ikrafttredelse01.02.1996.
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§30, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort
KorttittelDeleg. til kommunene etter fiskeravgiftforskrift

Fastsatt av Miljøverndepartementet 19. januar 1996 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 30, jf. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 864. 

Fylkesmannens myndighet etter § 3 i forskrift av 15. juni 1993 nr. 532 om fiskeravgift delegeres til kommunene fra 1. februar 1996.