Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven § 6-3 nr. 4.

DatoFOR-1996-01-25-106
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 94
Ikrafttredelse25.01.1996
Sist endretFOR-2014-02-04-100
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§6-3, LOV-1980-06-13-24-§6-10
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til Skattedirektoratet

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 25. januar 1996 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-3 nr. 4 jf. § 6-10.
Endringer: Endret ved vedtak 8 aug 2013 nr. 964, 4 feb 2014 nr. 100. 

Finansdepartementets myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-3 nr. 4 jf. § 6-10 delegeres til Skattedirektoratet.

0Endret ved vedtak 8 aug 2013 nr. 964, 4 feb 2014 nr. 100.