Forskrift om opphevelse av forskrift om midlertidig administrasjonsordning for Kystverket. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1996-03-01-227
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1996 254
Ikrafttredelse01.09.1997
Sist endretFOR-1997-06-19-700
EndrerFOR-1981-03-20-50
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§4
Kunngjort
Rettet03.12.2014 (ansvarlig departement)
KorttittelDel. til SD etter havneloven

Fastsatt ved kgl.res. 1. mars 1996. Fremmet av Fiskeridepartementet.
Rettelser: 04.12.2014 (ansvarlig departement). 

Kronprinsregentens resolusjon av 20. mars 1981 nr. 501 om midlertidig administrasjonsordning for Kystverket med endringer av 1. mars 1985 og 1. oktober 1985 oppheves med virkning fra det tidspunkt som Fiskeridepartementet bestemmer.2

Fiskeridepartementet kan for framtiden på grunnlag av de vanlige fullmakter foreta de organisasjonsmessige endringer som måtte bli nødvendige for å gjennomføre en effektiv forvaltning av Kystverket.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.
2Fra 1 sep 1997 iflg. forskrift 19 juni 1997 nr. 700.