Ikrafttredelse av lov 2. februar 1996 nr. 6 om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting.

DatoFOR-1996-04-26-381
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1996 451
Ikrafttredelse30.04.1996
Sist endret
EndrerLOV-1996-02-02-6
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-02-02-6
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av endringslov 1996:6 (NRK)

Fastsatt ved kgl.res. 26. april 1996. Fremmet av Kulturdepartementet. 

1.Lov av 2. februar 1996 nr. 6 om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting trer i kraft fra 30. april 1996.
2.Tidspunktet for overføring av Stiftelsen Norsk rikskringkastings eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Norsk rikskringkasting A/S (omorganiseringstidspunktet) er 30. april 1996.