Delegering av myndighet til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet etter lov om Opplysningsvesenets fond.

DatoFOR-1996-06-07-531
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1996 668
Ikrafttredelse07.06.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-33-§4, LOV-1996-06-07-33-§6
Kunngjort
KorttittelDelegering til KUF, Opplysningsvesenets fond

Fastsatt ved kgl.res. 7. juni 1996 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond § 4 og § 6. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond §§ 4 og 6 delegeres til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.