Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om endringer i lov om verdipapirhandel m.v.

DatoFOR-1996-06-07-571
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 692
Ikrafttredelse07.06.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-25, LOV-1985-06-14-61-§3-2, LOV-1985-06-14-61-§3-9, LOV-1985-06-14-61-§3-10, LOV-1985-06-14-61-§3-11, LOV-1985-06-14-61-§4-2, LOV-1985-06-14-61-§4-8, LOV-1985-06-14-61-§4-9, LOV-1985-06-14-61-§4-10, LOV-1985-06-14-61-§4-11, LOV-1985-06-14-61-§4-12, LOV-1985-06-14-61-§4-13, LOV-1985-06-14-61-§5-1, LOV-1985-06-14-61-§5-4,
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter verdipapirhandelloven

Fastsatt ved kgl.res. 7. juni 1996 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 25 om endringer i lov av 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel m.v. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

1. Kongens myndighet etter lov av 7. juni 1996 nr. 25 om endringer i lov av 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel m.v. punkt X om ikrafttredelse og overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.

2. Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Finansdepartementet:

-§ 3-2 første ledd
-§ 3-9 første og annet ledd
-§ 3-10 tredje ledd
-§ 4-2 første ledd.

3. Med «departementet» skal i følgende bestemmelser forstås «Finansdepartementet»:

-§ 3-11 annet ledd
-§ 4-8 første og fjerde ledd
-§ 4-9 annet ledd
-§ 4-10 annet og tredje ledd
-§ 4-11 annet og tredje ledd
-§ 4-12 annet ledd
-§ 4-13 tredje og fjerde ledd
-§ 5-1 sjette ledd
-§ 5-4 første ledd.