Delegering av myndighet til Kommunal- og arbeidsdepartementet etter lov om brannvern m.v. § 39.

DatoFOR-1996-07-19-702
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1996 Nr. 13
Ikrafttredelse19.07.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§39
Kunngjort
KorttittelDelegering etter brannvernloven

Fastsatt ved kgl.res. 19. juli 1996 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 39. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Myndighet til å frafalle ilagt tvangsmulkt i henhold til lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 39 delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet.