Delvis ikrafttredelse av lov 2. august 1996 nr. 61 om endringer i sjøloven mm (berging og særregler for innenriks stykkgodstransport).

DatoFOR-1996-08-02-744
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1996 1111
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
EndrerLOV-1996-08-02-61
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-08-02-61
Kunngjort
KorttittelDelv. ikrafttr. av lov 1996:61 (sjøl.)

Fastsatt ved kgl.res. 2. august 1996. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Lov 2 august 1996 nr. 61 om endringer i sjøloven m.m. (berging og særregler for innenriks stykkgodstransport) endringene i sjøloven § 41, § 207 og § 461, trer i kraft 1 januar 1997.

Lov 2 august 1996 nr. 61 om endringer i sjøloven m.m. (berging og særregler for innenriks stykkgodstransport), endringene i sjøloven § 276, § 280, § 347, § 351 og § 383 første ledd, trer i kraft 1 januar 1997 med virkning for kontrakter som blir sluttet på denne dagen eller senere.