Delegering av myndighet til Kultur- og kirkedepartementet - produksjonstilskudd til dagsaviser.

DatoFOR-1996-11-07-1016
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1996 1566
Ikrafttredelse07.11.1996
Sist endretFOR-2002-03-25-376 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets budsjettvedtak
Kunngjort
KorttittelDelegering til KKD - pressestøtte

Fastsatt ved Regjeringens res. 7. november 1996 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak. Fremmet av Kulturdepartementet, nå Kultur- og kirkedepartementet. Endret 25 mars 2002 nr. 376 (bl.a tittel). 

Adgangen til å fastsette endringer i Regjeringens resolusjon av 7. november 1996 nr. 1015 om produksjonstilskudd til dagsaviser delegeres til Kultur- og kirkedepartementet. 

0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002).