Delegering av myndighet til Administrasjonsdepartementet etter lov om statens postselskap og lov om statens jernbanetrafikkselskap.

DatoFOR-1996-11-22-1074
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1996 1652
Ikrafttredelse22.11.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-22-65-§64, LOV-1996-11-22-66-§64
Kunngjort
KorttittelDelegering etter lov om statens postselskap mm

Fastsatt ved kgl.res. 22. november 1996 med hjemmel i lov av 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap § 64 og lov av 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap § 64. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Administrasjonsdepartementet får den myndighet som tilligger Kongen etter hhv. lov om statens postselskap og lov om statens jernbanetrafikkselskap § 64.