Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.

DatoFOR-1996-12-06-1125
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1996 1773
Ikrafttredelse06.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§19
Kunngjort
KorttittelDelegering til Landbruksdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 19. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

De fullmakter Kongen er gitt i henhold til lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 19, delegeres til Landbruksdepartementet.