Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter forvaltningsloven.

DatoFOR-1996-12-06-1126
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1996 1773
Ikrafttredelse06.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§27a
Kunngjort
KorttittelDelegering til Landbruksdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 27a. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 27a hva gjelder myndighet til å gi forskrift om gebyr til dekning av administrasjonskostnader knyttet til omsetning av melkekvoter, delegeres til Landbruksdepartementet.