Delegering av myndighet til Oljedirektoratet etter petroleumsloven § 31 og forskrift for Petroleumsregisteret § 2.

DatoFOR-1996-12-09-1097
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertAvd I 1996 1746
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§31, FOR-1985-06-12-1188-§2
Kunngjort
KorttittelDelegering til Oljedirektoratet

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Nærings- og energidepartementet 9. desember 1996 med hjemmel i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 31 og forskrift av 12. juni 1985 nr. 1188 for Petroleumsregisteret § 2.

I

Nærings- og energidepartementet delegerer herved sin myndighet etter lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 31 og forskrift 12. juni 1985 nr. 1188 for Petroleumsregisteret § 2 til Oljedirektoratet. Delegeringen er begrenset til å gjelde føring av Petroleumsregisteret.

II

Delegeringen trer i kraft 1. januar 1997.