Ikrafttr. av lov 1996:24

DatoFOR-1996-12-13-1140
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertAvd I 1996 1822
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
EndrerLOV-1996-05-03-24
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-05-03-24
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lov 1996:24

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 1996 med hjemmel i lov av 3. mai 1996 nr. 24 om 1) endringer i lov 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen, lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og lov 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket, 2) samtykke til godkjennelse av en avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Canadas regjering om bevaring og håndhevelse på fiskeriområdet, undertegnet 30. juni 1995. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

Avsnitt I, II og III i lov av 3. mai 1996 nr. 24 om 1) endringer i lov 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen, lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og lov 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket, 2) samtykke til godkjennelse av en avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Canadas regjering om bevaring og håndhevelse på fiskeriområdet, undertegnet 30. juni 1995, trer i kraft fra 1. januar 1997.