Delegering av myndighet til Nærings- og energidepartementet til å godkjenne avtaler mellom Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og fylkeskommuner om opprettelse av regionale SND-kontorer.

DatoFOR-1996-12-13-1141
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1996 1828
Ikrafttredelse13.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-03-97-§11
Kunngjort
KorttittelDelegering til NOE om SND-kontorer

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 1996 med hjemmel i lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond § 11. Fremmet av Nærings- og energidepartementet. 

Med hjemmel i lov om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond av 3. juli 1992 nr. 97 § 11 delegeres Nærings- og energidepartementet myndighet til å godkjenne avtaler mellom Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og fylkeskommuner om opprettelse av regionale SND-kontorer.