Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet.

DatoFOR-1996-12-13-1142
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertAvd I 1996 1828
Ikrafttredelse13.12.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelDelegering til FID etter havrettskonv.

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 1996. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

Fiskeridirektoratet oppnevnes som den myndighet som skal motta underretninger som sendes i henhold til artikkel 21 i De Forente Nasjoners havrettskonvensjon av 10. desember 1982 om bevaring og forvaltning av vandrende fiskebestander og langtmigrerende fiskebestander, med tilhørende norske erklæringer.