Delvis ikrafttredelse av lov 22. desember 1995 nr. 82 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern.

DatoFOR-1996-12-20-1153
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1996 1870
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
EndrerLOV-1995-12-22-82
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-12-22-82
Kunngjort
KorttittelIkrafttr av lov 1995:82 (rettsvernlover)

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1996 med hjemmel i lov 22. desember 1995 nr. 82 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern avsnitt IX nr. 1 og nr. 4. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

1. Delvis ikrafttredelse av lov 22. desember 1995 nr. 82 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Følgende deler av lov 22. desember 1995 nr. 82 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern trer i kraft 1. januar 1997:

a)avsnitt I (endringer i loven om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar),
b)avsnitt IV (endringer i patentloven) og
c)avsnitt V (endringer i mønsterloven).

2. Overgangsregler

a)For endringene i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjelder følgende overgangsregel: Patentsøknader som før 1. januar 1997 er besluttet utlagt til alminnelig ettersyn, skal ferdigbehandles etter de saksbehandlingsreglene som gjaldt frem til 1. januar 1997.
b)For endringene i lov 29. mai 1970 nr. 33 om mønster gjelder følgende overgangsregel: Søknader om registrering av mønstre som før 1. januar 1997 er kunngjort for å gi allmenheten anledning til å fremkomme med innsigelser mot dem, skal ferdigbehandles etter de saksbehandlingsreglene som gjaldt frem til 1. januar 1997.