Ikrafttredelse av lov 20. desember 1996 nr. 104 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (TRIPS-avtalen).

DatoFOR-1996-12-20-1155
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1996 1890
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
EndrerLOV-1996-12-20-104
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-12-20-104
Kunngjort
KorttittelIkrafttr endr i lovgivn om industrielt rettsvern

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1996 med hjemmel i lov 20. desember 1996 nr. 104 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (TRIPS-avtalen) avsnitt VI. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

1. Ikrafttredelse av lov 20. desember 1996 nr. 104 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (TRIPS-avtalen)

Loven trer i kraft 1. januar 1997.

2. Overgangsregel

For endringene i lov 15. desember 1967 nr. 15 om patenter gjelder følgende overgangsregel: For patentsøknader som er inngitt før 1. januar 1997 kan det kreves løpedagsforskyvning etter de reglene som gjaldt frem til 1. januar 1997.