Ikrafttredelse av lov av 17. januar 1997 nr. 13 om endringer i lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader.

DatoFOR-1997-01-17-25
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1997 79
Ikrafttredelse01.03.1997
Sist endret
EndrerLOV-1973-03-09-14
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-01-17-13
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lov 1997:13 (tobakksl.)

Fastsatt ved kgl.res. 17. januar 1997. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. 

Lov av 17. januar 1997 nr. 13 om endringer i lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader trer i kraft 1. mars 1997.