Delegering av myndighet til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern etter forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane.

DatoFOR-1997-03-05-239
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 575
Ikrafttredelse25.05.1997
Sist endret
EndrerFOR-1997-03-05
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1996-12-20-1339-§1-5, LOV-1965-06-18-4-§18, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§7, LOV-1993-06-11-100-§11, LOV-1993-06-11-100-§13, LOV-1993-06-11-100-§16, LOV-1971-05-21-47-§32, LOV-1971-05-21-47-§37, LOV-1974-06-14-39-§31, LOV-1974-06-14-39-§37
Kunngjort
KorttittelDelegering til DBE, transport av farlig gods

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 5. mars 1997 med hjemmel i forskrift av 20. desember 1996 nr. 1339 om transport av farlig gods på veg og jernbane § 1-5 og § 1-7. 

Kommunal- og arbeidsdepartementet delegerer med dette sin myndighet som klageorgan etter forskrift av 20. desember 1996 nr. 1339 om transport av farlig gods på veg og jernbane § 1-7 til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern for beslutninger fattet av kontrollmyndighetene etter forskriften, vegkontor, politi, tollvesen eller andre som måtte være tillagt konkrete kontrolloppgaver i medhold av denne, jf. § 1-7.