Delegering av myndighet etter § 22 i forskrift om forsøk med dyr.

DatoFOR-1997-03-13-359
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1997 779
Ikrafttredelse13.03.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1996-01-15-23-§23, LOV-1974-12-20-73-§22, LOV-1974-12-20-73-§30
Kunngjort
KorttittelDelegering etter forskrift om dyreforsøk

Fastsatt av Landbruksdepartementet 13. mars 1997 med hjemmel i forskrift av 15. januar 1996 nr. 23 om forsøk med dyr § 23. 

Den myndighet som tilligger departementet etter § 22 i forskrift av 15. januar 1996 nr. 23 om forsøk med dyr, er fra 13. mars 1997 delegert til ansvarshavende ved forsøksinstitusjonen.

Myndighet til å dispensere fra opplæringskrav for ansvarshavende er fra samme tid delegert til Forsøksdyrutvalget.