Delegering av myndighet etter jernbaneloven 11. juni 1993 nr. 100 § 13a.

DatoFOR-1997-04-04-275
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1997 652
Ikrafttredelse04.04.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§16
Kunngjort
KorttittelDelegering til SD etter jernbaneloven

Fastsatt ved kgl.res. 4. april 1997 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 13a [ nå § 16 ]. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Kongens myndighet etter jernbaneloven 11. juni 1993 nr. 100 § 13a [ nå § 16 ] til å gi forskrift om utfylling og gjennomføring av EØS-avtalen på jernbanens område, delegeres til Samferdselsdepartementet.