Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om sjøtrygdelag.

DatoFOR-1997-05-02-393
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 858
Ikrafttredelse02.05.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-03-2-§1
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter sjøtrygdelagsloven

Fastsatt ved kgl.res. 2. mai 1997 med hjemmel i lov 3. juli 1953 nr. 2 om sjøtrygdelag § 1 fjerde ledd. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 3. juli 1953 nr. 2 om sjøtrygdelag § 1 fjerde ledd om forhøyelse av lovens grense for et trygdelags egenregning pr. risikoenhet delegeres til Finansdepartementet.