Delegering av myndighet til Skipsregistrene ved registerfører etter straffelovens § 79 fjerde ledd - fullmakt til å begjære påtale.

DatoFOR-1997-05-30-585
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1997 1399
Ikrafttredelse30.05.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§79
Kunngjort
KorttittelDelegering av påtalefullmakt til Skipsregistrene

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 30. mai 1997 med hjemmel i Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 § 79 fjerde ledd. 

Nærings- og handelsdepartementet har 30. mai 1997 bestemt at fullmakt til å begjære påtale på statens vegne, jfr. lov av 22. mai 1902 nr. 10 (straffelov) § 79 fjerde ledd, delegeres til Skipsregistrene ved registerfører.