Forskrift om delegering av myndighet til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

DatoFOR-1997-06-06-1540
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 2000 473
Ikrafttredelse06.06.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§34
Kunngjort
KorttittelDelegering til til KUF etter kirkeloven

Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 34. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 

Myndigheten til å foreta endringer i forskrift om tjenesteordning for biskoper, regler om nominasjon mv. ved utnevning av biskop og reglement for Bispemøtet delegeres til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.